Disclaimer

Informationen om vores investeringsstrategier er alene tiltænkt professionelle investorer som defineret i MiFID-direktivet (direktiv 2004/39/EU). Detailkunder henvises til Investeringsforeningen Carnegie WorldWides hjemmeside.

Ved at trykke på ”Accepter” nedenfor bekræfter jeg, at jeg er professionel investor, og jeg får derfor adgang til information om alle investeringsstrategier.

Forlad
Accepter
Carnegie WorldWide Top banner

CARNEGIE WORLDWIDE LONG/SHORT FUND

Carnegie WorldWide Long/Short Fund er en hedgefond, hvor vi investerer i globale aktier - både lange og korte positioner bl.a. gennem brug af afledte finansielle instrumenter. Der investeres typisk i ca. 20-30 lange positioner i porteføljen, og ca. 20-30 korte. Hovedfokus i denne strategi ligger i Downside Protection. Her benyttes en option eller andet instrument med henblik på at begrænse tab i tilfælde af et fald af værdien i en underliggende aktie.

Carnegie WorldWide Long/Short Fund har en langsigtet investeringsstrategi med særligt fokus på at finde tematiske områder, som kan påvirke selskabernes indtjening både positivt og negativt. De lange positioner består af en base af strukturelle vækstselskaber, typisk forbrugsaktier, suppleret med selskaber med eksponering mod aktuelle trends og temaer. De korte positioner fokuserer på selskaber af lavere kvalitet, som ofte har strukturelle problemer. Vi lægger mange ressourcer i at finde korte positioner i aktier, der også vil skabe positivt afkast på den korte side af porteføljen.

Et væsentligt element i investeringsarbejdet er at finde og fravælge de mindre gode selskaber, som rammes negativt af en global trend og derved arbejder i modvind. I kraft af den store fleksibilitet er der mulighed for at købe de attraktive selskaber og samtidig sælge (gå kort i) de mindre attraktive. Derved får investor i højere grad mulighed for at opnå en præcis selskabsspecifik eksponering, uafhængigt af forventningerne til aktiemarkedet.

Vi forsøger at opnå målsætningen om at skabe høje positive afkast ved at udnytte fondens investeringsmæssige fleksibilitet, som giver følgende muligheder:

  • Købe (gå lang i) selskaber af høj kvalitet, men som ikke er fuldt ud værdifastsat

  • Sælge (gå kort i) selskaber, som er overvurderede og af lavere kvalitet

  • Udstede afledte instrumenter på en given aktie, sektor eller aktiemarkedet

Carnegie WorldWide Long/Short Fund forventes i gennemsnit at have en nettoeksponering på 20 pct. - 60 pct., men kan have en nettoeksponering fra -50 pct. til +150 pct., såfremt forvalteren anser det som attraktivt, hvilket vil have indflydelse på fondens afkast. Disse rammer kan opnås via brug af gearing i fonden, som maksimalt kan være 250 pct. i bruttoeksponering.

Læs Central Investorinformation for Carnegie WorldWide Long/Short Fund

Vi bruger cookies til at analysere, hvordan vores brugere anvender hjemmesiden. Klikker du videre på siden, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Læs mere om vores brug af cookies, herunder hvordan du fravælger cookies i vores cookiepolitik.